Co Polacy wiedzą o fitoterapii?
Raport przeprowadzony w ramach programu
„Fitoterapia - uznana gałąź współczesnej medycyny”


W przeprowadzonym w 2008 badaniu opinii publicznej, pytania dotyczące fitoterapii zadano reprezentatywnej grupie 1109 osób.

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych pokazały, jak mała jest wiedza na temat tej gałęzi współczesnej medycyny. Aż 80% Polaków w ogóle nie słyszało o fitoterapii, a ponad 90% nigdy nie szukało takiej porady.

Zdecydowana większość badanych nie spotkała się z propozycją zastosowania leków pochodzenia roślinnego w gabinecie lekarskim, ani też nie zwróciła się do lekarza z prośbą ich wskazanie.

Poniżej załączamy szczegółowe wyniki tych badań.

 

Pytanie 1
Czy słyszał(a) Pan(i) o fitoterapii,
czy też nie?


Pytanie 2
Fitoterapia to leczenie z zastosowaniem leków roślinnych, rejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.

Czy kiedykolwiek szukał(a) Pan(i) porady w sprawie fitoterapii, czyli kuracji lekami roślinnymi?


Pytanie 3
Czy lekarz kiedykolwiek proponował Panu(i) fitoterapię, czyli stosowanie leków roślinnych,
czy nie?


Pytanie 4
Czy kiedykolwiek zwracał(a) się Pan(i) do lekarza z prośbą o zastosowanie fitoterapii, czyli kuracji lekami roślinnymi, czy też nie?


Pytanie 5
Czy Pana(i) zdaniem wiedza lekarzy na temat fitoterapii, czyli terapii z zastosowaniem leków roślinnych jest wystarczająca, czy też nie?