Aloes drzewiasty
Roślinny surowiec wzmacniający odporność


Aloes drzewisty (Aloe arborescens) jest jednym spośród 360 gatunków aloesu. W tej dużej rodzinie aloesów tylko 20 gatunków uważa się za lecznicze. Do najczęściej stosowanych zalicza się aloes zwyczajny (Aloe barbadensis Mill., nazywany też Aloe vera L.) oraz aloes drzewiasty (Aloes arborescens Mill.). W Polsce, w lecznictwie stosuje się przede wszystkim przetwory ze świeżych liści aloesu drzewiastego (aloe arborescens folium), który pochodzi z uprawy szklarniowej. Aloes drzewiasty to jedyny gatunek, z którego świeżych liści pozyskuje się wyciągi cechujące się śladową ilością związków o działaniu przeczyszczającym, charakterystycznych dla pozostałych gatunków. Wyciągi z liści aloesu drzewiastego cechują się natomiast obecnością substancji wywierających korzystny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Efekt leczniczy liścia aloesu drzewiastego jest uwarunkowany obecnością glikoprotein i polisacharydów.

„W 1935r. prof. Fiłatow zastosował aloes przy przeszczepach rogówki, jako środek hamujący odrzuty przeszczepu. W oparciu o swoje doświadczenia opracował on teorię „terapii tkankowej”. Według niej, w tkankach roślinnych aloesu przechowywanych w niesprzyjających warunkach, wytwarzane są substancje czynne modulujące funkcjonowanie układu odpornościowego. W oparciu o tę teorię i szereg badań naukowych, wodny wyciąg z liści aloesu drzewiastego został wprowadzony do stosowania w lecznictwie.”Jak wygląda terapia?
Wyciąg wodny z liści aloesu drzewiastego jest stosowany w terapii niedoborów odporności i nawracających zakażeń układu oddechowego, szczególnie w pediatrii. Terapia lekamizawierającymi wyciąg z liści aloesu jest zalecana zarówno w profilaktyce nawracających infekcji, jak i w trakcie zakażeń bakteryjnych i wirusowych - również w połączeniu z innymilekami, jak leki przeciwzapalne i antybiotyki. Leczenie powinno być prowadzone w krótkich cyklach i w ściśle określonych dawkach. Aloes drzewiasty może być stosowany u dzieci powyżej trzeciego roku życia.